Select Page

Unionsmerket

Norsk sildesalat, tradisjonelt dekorert med eggeplomme, eggehvite, rødbeter og persille.

Unionsmerket, med tilnavnet «Sildesalaten», var merket som stod i kantonen eller det øverste hjørnet nærmest stangen i det norske og svenske flagget i unionstiden fra kort tid etter kong Oscar Is tiltredelse. Det ble innført ved kongelig resolusjon i felles norsk-svensk statsråd 20. juni 1844.

Det tilsvarende svenske unionsmärket ble kalt «sillsalladen», og opphavsmannen til navnet skal ha vært C. O. Brakel, som første gang brukte tilnavnet i nedsettende hensikt på Riddarhuset i Stockholm i 1859.

Kallenavnet ble snart velkjent i begge land, og etterhvert ble det oppfattet som humoristisk mer enn negativt. Folk fant det treffende på grunn av den slående likheten med en sildesalat, en populær rett på begge lands frokostbord. Tradisjonelt ble den pyntet med radiære striper og sektorer av småhakket eggeplomme, eggehvite, sylteagurk, rødbeter og andre fargerike grønnsaker.
Merket besto av de kombinerte svenske og norske flaggfarver i diagonaldelt form, de svenske på venstre og høyre side, de norske øverst og nederst. I norske flagg var merket kvadratisk. I svenske orlogsflagg var forholdet mellom lengde og høyde som 3 : 4 og i det svenske handelsflagg var forholdet mellom lengde og høyde som 5 : 4. «Sildesalaten» satt i det norske handelsflagget i perioden 1844–1899 og i orlogsflagget og kongeflagget til 1905. I alle svenske flagg, både i handelsflagget, statsflagget og orlogsflagget, satt unionsmerket i perioden 1844–1905.

Unionsmerket alene, med proporsjonene 5 : 4 som i svenske handelsflagg, ble fra 1844 brukt som felles orlogsgjøs og diplomatisk flagg for Sveriges og Norges utenriksstasjoner og konsulater gjennom resten av unionstiden.

Kong Oscar I innførte unionsmerket som sin «morgengave» til det norske folk for å imøtekomme norske krav om statssymboler som markerte landenes likestilling innenfor unionen. Men det var også hensikten å styrke unionen og båndene mellom landene. Samtidig ble det innført et unionsvåpen for bruk i unionelle sammenhenger og som kongevåpen, slik at det enkelte lands riksvåpen alene skulle brukes internt i hvert land. Unionsmerket ble satt inn i begge lands flagg. Begge lands flaggfarver fylte nøyaktig halvparten av merket, og Norge fikk innfridd ønsket om separate orlogsflagg. Merket ble derfor stort sett godt mottatt i Norge, men både der og i Sverige var det en viss misnøye med at man ikke lenger hadde «rene» handelsflagg.

Gjennom skandinavismens tid midt på 1800-tallet var unionen relativt populær i Norge, og derfor var også unionsmerket velsett. Men etter stattholderstriden i 1859 økte den norske misnøyen med unionen. Kampen for «det rene flagg» ble en merkesak for unionsmotstanderne, og fra 1879 ble «flaggstriden» en politisk kampsak. Unionsmotstandere så da «Sildesalaten» som et «lydrikesymbol». Også plasseringen av de norske farvene i forhold til de svenske ble et politisk spørsmål, og det ble i 1879 framsatt forslag om å gi de norske farvene «hedersplassen» til høyre og venstre i merket i de norske unionsflaggene.
Partiet Venstre programfestet kravet om «det rene flagg», og dette ble fremmet som lovforslag i Stortinget i 1893 og vedtatt med knapt flertall. Men kong Oscar II nektet å sanksjonere loven. Det samme gjentok seg da forslaget ble fremmet for det neste Stortinget i 1896. Men da et enstemmig Storting for tredje gang vedtok flaggloven 17. november 1898, hadde kongen brukt opp den vetorett han hadde etter Grunnloven, og loven ble til tross for kongens sanksjonsnektelse vedtatt i norsk statsråd som kongelig resolusjon 10. desember 1898. Den ble gjort gjeldende ett år etter kunngjøringsdatoen og trådte derfor i kraft 15. desember 1899.

Norsk unionsflagg 1844–1899

Svensk unionsflagg 1844–1905

Norsk kongeflagg (1844–1905)

Svensk kongeflagg (1844–1905)

Flaggloven innførte en ny type flagg, statsflagget, idet den bestemte at flagg uten unionsmerke, men med splitt og tunge som orlogsflagget, skulle brukes på statens sivile bygninger og skip. Men orlogsflagget beholdt unionsmerket til unionsoppløsningen, ettersom det etter Grunnloven skulle være et unionsflagg. «Sildesalaten» ble fjernet fra orlogsflagget ved regjeringsbeslutning umiddelbart etter unionsoppløsningen, og «rene» orlogsflagg ble heist på alle marinefartøyer og festninger 9. juni 1905.

 

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland