Select Page

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Toner til nasjonalsangen, komponert av Rickard Nordaak

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt, over vannet,
Med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
Drømme på vår jord,
Og den saganatt som senker
Senker drømme på vår jord,

Norske mann i hus og hytte,
Takk din store Gud!
Landet ville han beskytte
Skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
Mødrene har grett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant vår rett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt over vannet,
Med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet
Det fra nød til seier
Også vi når det blir krevet,
For dets fred slår leir,
Også vi når det blir krevet,
For dets fred, dets fred slår leir.


ENGLISH TRANSLATION

Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged, weathered, above the sea,
with those thousand homes.
Loving, loving it and thinking
about our father and mother
and the saga night that sends
dreams to our earth.
And the saga night that sends,
sends dreams to our earth.

Norseman, in house and cabin,
Thank your great God!
It was His will to protect the country
Although things looked dark.
While fathers fought
And mothers cried,
Our Lord quietly opened the way
So that we won our right.
Our Lord quietly opened the way
So that we won our rights.

Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged and weathered, above the sea,
With those thousand homes.
And as our fathers’ struggle has raised it
from distress to victory,
even we, when it is demanded,
for its peace will encamp
even we, when it is demanded,
for its peace will encamp

Melodi: Ja vi elsker dette landet

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland