Select Page

Tidsbilder 1814

Nasjonalgalleriet 17.1. – 18.5.2014
Tidsbilder. Norge 1814

 

 

Jacob Munch: Kong Carl Johans kroning í Nidarosdomen i 1818

Året 1814 er sentralt i denne utstillingen. Bildene som blir vist er forankret rundt dette året og presenteres på en måte som setter i fokus at her er Norge – den nye nasjonen – i ferd med å bli oppdaget. Flotte landskapsmalerier med bredt eller dramastisk skue men også mer romantiske mindre malerier og trykk med dansk-tysk romantikk preg over seg.

Det er ikke bare bilder. Utstillingen omfatter også en god del dokumentstoff fra dette året. Eksempelvis programmet for kroningsseremonien for Carl Johan i Nidaros-domen i 1818. Omfattende, omstendelig og full av sermonielle regler. Vi presenteres også for de ledende personer innen den tids overklasse helt ned mot slutten av 1700-tallet. En punch-bolle er i så måte et beleilig utstillingsobjekt. Paleet nede i Bjørvika var før Slottet sto ferdig kongens residens-bolig. Ennå kan vi se restene av hagen i form av antydningen til alleen i det som i dag er kjent som

 

 

En punsjbolle

Plata.

Av andre deler av utstillingen som kommer inn på det dokumentariske er en avdeling om hvordan kunsten ble til. Det var ikke noe Statens Kunstakademi den gangen. Bare menn hadde lov til å tegne akt, nakne modeller. Det virker skrudd på oss i dag, men slik var det altså den gangen.

Det er bildene som er hovedsaken på denne utstillingen. Noen av dem er usedvanlig flotte, ikke minst store. Det klart største er Jacob Munchs bilde fra kroningsseremonien i Trondheim i 1818. Et bilde som dette har mye historie i seg selv om det ikke er noe fotografi. Bare ikke ved å presentere de personene som var til stede, men også si oss selve tidsånden, hva som preget

menneskene på denne tiden og hva de var opptatt av. Eksempelvis er det et artig poeng å studere de pludrende svenske riksdagsmedlemmene nederst til høyre midt under den høytidelige seremonien.

 

 

Lorentzen: Utsikt fra Ekeberg

Det er også på denne tiden at JC Dahl begynner å presentere seg. Han regnes som den første norske kunstneren som kunne måle seg med de største utenlandske navnene. Han ble en slags grunnlegger av den norske nasjonalromantiske skolen. Også noen bilde av ham har funnet vei til denne utstillingen.

På begynnelsen av 1800-tallet foregikk Norge en reise fra det å være et så å si ukjent territorium i verdens utkant til å vekke en viss interesse hos noen, først og fremst for sin natur. Bildekunstnere kom til landet for å avbilde naturen og fossefall, og etterhvert vendte de seg mot Vestlandet med trange fjorder og høye fjell. Gradvis vokste en nasjonal bevissthet fram.

Dels er dette en kunsthistorisk utstilling med hovedsakelig bilder fra første del av 1800-tallet, dels er det en dokumentarutstilling om året 1814. Slik sett faller den riktig inn i den rammen som omfatter 200-års jubileet for Norge som selvstendig nasjon.

 

 

Grosch: Bærum Verk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haas: Sarpefossen

 

 

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland