Select Page

Slaget på Lier ble gjenskapt

2. august 2014 ble slaget på Lier gjenskapt ved Lier gård.
Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Slaget på Lier 2014

 

2. august 1814 angrep generalmajor Gahns styrker Lier gård ved Kongsvinger. Dette var eneste gang i denne krigen at svenskene led nederlag.

 

Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Svenske generalmajor Carl Pontus Gahn og hans styrker gikk over grensen mellom Eda og Eidskog den 31. juli 1814, og ved Matrand drev Gahn tilbake norsk motstand. Den norske oberstløytnant Andreas Samuel Krebs trakk seg tilbake til Lier.

Generalmajor Gahn fordelte sine svenske styrker på flere fronter da han angrep Lier 2. august 1814. Han møtte kraftig motstand og måtte trekke seg tilbake med store svenske tap. Motstanden svenskene møtte bidro trolig sterkt til at Norge fikk beholde sin grunnlov gjennom unionstiden.

Nøyaktig 200 år etter angrepet skal slaget mot svenskene gjenskapes ved Lier gård – i terrenget der slaget stod i 1814. Arrangementet med visning av slaget på Lier gård finner sted 2. august 2014 fra kl. 14.00–17.00.

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon er hovedarrangør, i samarbeid med «Norsk napoleansk allianse», lokale skoler, lag og foreninger.

Dagen etter «slaget» var det kirkeparade (militær gudstjeneste) i Vinger kirke, der Granli historielag og Vinger kirke er samarbeidende arrangerte.

 

Gjenskaping av slaget på Lier.
Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

 

 

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland