Select Page

Kulturen i støpeskjeen

I 1814 kan Norge knapt skilte med noe kulturliv i vår forstand. Mellom 1814 og 1819 utkom bare ca 4 skjønnlitterære verk i året. To av våre største diktere, Ludvig Holberg og Johan Hermann Wessel – født i henholdvis Bergen og Vestby – hadde begge virket i København på 1700-tallet. Danskene regnet dem (og gjør det stadig) som danske diktere. I litteraturen skjer faktisk ikke noe av betydning i Christiania før 1830-årene med Henrik Wergeland og J. S. Welhaven. 

 

I 1840-årene styrkes den nasjonale bevissthet, bl a med utgivelsen av norske folkeeventyr som Asbjørnsen og Moe har reist rundt i Norge og nedtegnet. M. B. Landstad samler inn norske folkeviser og P.A. Munch skriver sitt kjente historieverk. I denne tiden påbegynner også Ivar Aasen sitt store prosjekt med studier av norske bygdedialekter, som skal legge grunnlaget for et nytt norsk skriftspråk.

 

Vi er med andre ord i den nasjonalromantiske epoken, hvor beundringen av vår storhetstid og begeistringen for bondekultur, folkeliv og norsk natur er fremtredende.

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland