Select Page

Botanisk have på Tøyen i Oslo feirer også 200 år

Botanisk have på Tøyen i Oslo er Norges eldste botaniske have, den ble etablert i 1814. haven og samlingene er siden blitt del av Naturhistorisk museum, sammen med blant annet Geologisk og Zoologisk museum. Naturhistorisk museum ligger under Universitetet i Oslo (UiO). Botanisk have har et areal på 150 mål, med rundt 35000 planter, fordelt på 8500 arter fra ulike deler av verden. Utvalget er under stadig utvidelse og omlegging.

 

Havens areal var ved etablerig 75 mål og UiOs eldste bygning, Tøyen hovedgård, ligger i haven. Havenshave arealer ble stukket ut alt i 1814, men først anlagt i perioden 1815 til 1818 av den tysk-danske gartneren Johan Siebke. Havens plan var utarbeidet i København. Botanisk have er siden doblet i størrelse. Området er delt i temaer som systematisk avdeling, nytteveksthave, fjellhave og arboret. De to utstillingsveksthusene Palmehuset og Victoriahuset er del av Botanisk have.

 

Botanisk museum (etablert 1863) ble slått sammen med Botanisk have i 1975. Botanisk have formål er å formidle kunnskap om mangfoldet i planteriket og ikke minst betydningen av bevaring av dette mangfoldet. Planter som er truet eller sårbare i norsk natur blir ivaretatt i Botanisk have.

 

I 1995 ble Botanisk have kåret til Årets grønne park. Parken er en grønn lunge og et viktig rekreasjonsområde for Oslos befolkning.[1]

Constitution of 17. May 1814

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll (with subsequent amendments, the most recent being of 23 July 1995). A. Form of government […]

The 17th of May

By professor Knut Mykland A historical date and a day of national celebrations The United States has the 4th of July as its National Day commemorating the American Declaration of […]

Norwegian history 1814 –

In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market […]

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Ja, vi elsker dette landet, Som det stiger frem, Furet, værbitt, over vannet, Med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt […]

Finans i 1814

Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Ved […]

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven – Grl.   saaledes som den er lydende ifølge siden […]

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland