Select Page

Finans i 1814

Finans i 1814 Det danske riksgjeldskontoret ble opprettet i 1789. Da Norge gikk ut av unionen med Danmark i 1814 tok Norge på seg ansvar for en del av Danmark/Norges felles statsgjeld. Riksbankseddel utstedt i Christiania 12. januar 1814 etter fullmakt fra Rigsbanken...

Postkort fra 100 års jubiléet 1914

Postkort fra 100 års jubiléet 1914 «til minde om rigsforsamlingen paa eidsvold 1814», postkort til hundreårsjubileet for den norske grunnloven. «Norges jubilæum 1814-1914», postkort til hundreårsjubileet for Grunnloven. «For frihet, for norskhet, for Norge, hurra,...

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem Toner til nasjonalsangen, komponert av Rickard Nordaak Ja, vi elsker dette landet,Som det stiger frem,Furet, værbitt, over vannet,Med de tusen hjem.Elsker, elsker det og tenkerPå vår far og morOg den saganatt som senkerDrømme...

Norwegian history 1814 –

Norwegian history 1814 – In the years immediately following 1814 the newly organised state fought repeatedly for its existence. Norway was hit by the worst economic depression it had ever suffered. The common market with Denmark was dissolved and the British market...